Inicio > Transparencia e goberno aberto > Personal > Concursos de traslados

Resolución definitiva da dirección xerencia de Retegal

Transcorrido o prazo para a presentación de solicitudes, e non téndose presentado candidaturas para o posto de traballo vacante, a dirección xerencia de Retegal resolve declarar deserta a convocatoria

 

Advertido un error en la Resolución  06/11 de la Dirección Gerencia de Retegal por la que se nombra la Comisión de valoración del concurso de traslados del centro emisor de Meda (Ourense), debe hacerse la siguiente corrección:

Concurso de traslados para o centro emisor de Meda (Ourense)

Por resolución 05/11 do director xerente de Retegal, convócase con­curso de méritos para a provisión dun posto de traballo  no centro emisor de Meda, por vacante na fase de resultas da resolución do concurso de traslados de O Pedr

Á vista da proposta de adxudicación elevada pola Comisión de Valoración, a dirección xerencia de Retegal resolve a adxudicación definitiva da praza vacante por xubilación no centro emisor de O Pedroso (Santiago de Compostela) 

Á vista da proposta de adxudicación elevada pola Comisión de Valoración, a dirección xerencia de Retegal resolve a adxudicación provisional da praza vacante por xubilación no centro emisor de O Pedroso (Santiago de Compostela)

Concurso de traslados Pedroso

Ligazóns de interese