Inicio > Servizos

RETEGAL é a sociedade mercantil 100% pública da Xunta de Galicia que ten por obxecto tanto a planificación, instalación, xestión, mantemento e explotación de infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, como a elaboración de propostas, análises e estudos relacionados coas telecomunicacións.

Deste xeito, RETEGAL dedícase fundamentalmente á prestación dos seguintes tipos de servizos coas tarifas de referencia publicadas no último apartado:

Ligazóns de interese