MISIÓN

Realizar actividades dirixidas a prestación de servizos en materia de telecomunicación na Comunidade Autónoma de Galicia, para as que obtendrá os títulos habilitantes que sexan necesarios en cada caso.

VISIÓN

Garantizar, a máxima calidade nos servizos de telecomunicación, sendo recoñecidos como un referente autonómico e nacional en canto a eficiencia, responsabilidade, transparencia e compromiso coas preocupacións sociais, laborais e medio ambientais de os nosos grupos de interese.

VALORES

Calidade de servizo, compromiso coa sociedad e a nosa contorna, eficiencia na xestión, innovación tecnolóxica no despregue da rede de telecomunicación, respeto e atención ao noso personal, seguridade na información, transparencia nas nosas operacións.

ENFOQUE RSC

Entendemos a Responsabilidade Social Corporativa (RSC), como o compromiso firme co desenvolvemento sustentable e coas preocupacións dos nosos grupos de interese internos e externos.

Dada a nosa natureza pública e o papel que xogamos na sociedade do coñecemento actual, como axente crave na prestación de servizos de telecomunicación en Galicia, abordamos a responsabilidade social como un elemento esencial da nosa estratexia corporativa sobre a que despregaremos a nosa xestión presente e futura.

DESEMPEÑO RSC

Memoria de

Responsabilidade Social Corporativa

DESCARGAR PDF

Correlación de indicadores

Coa Guía GRI-G4

DESCARGAR PDF