Inicio > Presentación da empresa > Misión / visión

Misión

“Somos unha empresa pública que xestiona e explota infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicación no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, baixo estándares internacionais de calidade, seguridade e respecto ao medio ambiente”.

Visión

“Garantir, como operador neutro, a máxima calidade nos servizos públicos de telecomunicacións que xestionamos, sendo recoñecidos como un referente autonómico e nacional en cuanto á eficiencia, responsabilidade, transparencia e compromiso coas preocupacións sociais, laborais e medio ambientais dos nosos grupos de interese”

Ligazóns de interese