Inicio > rsc > MISIÓN

Misión:

“Realizar actividades dirixidas a prestación de servizos en materia de telecomunicación na Comunidade Autónoma de Galicia, para as que obtendrá os títulos habilitantes que sexan necesarios en cada caso.

Así mesmo, tendrá por obxeto tanto a planificación, instalación, xestión, mantemento e explotación de infraestructuras, sistemas e servicios de telecomunicacións en Galicia, como l elaboración de propostas, análisis e estudios relacionados coas telecomunicacións que lle correspondan a Comunidade Autónoma de Galicia”